Committee 2015/2016

Cathaoirleach (Chairperson)

 

Leas-Cathaoirleach (Vice Chairperson)

 

Runaí (Secretary)

 

Runaí Cunta (Assistant Secretary)

 

Cisteoir (Treasurer)

 

Cisteoir Cunta (Assistant Treasurer)

 

Urraíocht (Sponsorship)

 

Clárlaigh agus Fógraíocht (Hoardings & Advertising)

 

Oifigeach Caidreamh Poiblí agus Eolais Teicneolaíochta (PRO & IT)

 

Clarathoir (Registrar)

 

Oifigeach Leanaí (Children’s Officer)

 

Oifigeach na nÓg (Coaching Officer)

 

Oifigeach Peil na mBan (Ladies Football)

 

Ionadaí Peile Sinsearach (Senior Football Players Representative)

 

Oifigeach Forbartha (Development Officer)

 

Oifigeach Cultúr (Culture)

 

Earraí Ceannaíochta (Club Merchandise)

 

Sláinte agus Folláine (Health & Wellbeing)

 

Coiste na Páirce (Grounds & Buildings)

 

Oifigeach Sóisialta agus Tiomsú Airgid (Events)

 

Club Drumragh